ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจภายในวันที่ 25 ก.ย. 2557)
คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบสำรวจวันศุกร์ ที่ 31 ต.ค. 2557 | เรียนผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกท่าน
หากท่านมีปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถแจ้งปัญหาได้โดย คลิกที่นี่
เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8 หรือ IE9 หรือ IE10