ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 วันเสาร์ ที่ 5 ก.ย. 2558 | เรียนผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกท่าน
เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 ขึ้นไปหรือ Chrome