ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 วันอังคาร ที่ 28 เม.ย. 2558 | เรียนผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกท่าน
หากท่านมีปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถแจ้งปัญหาได้โดย คลิกที่นี่
เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 ขึ้นไปหรือ Chrome